≫ 

Bred Pit zaradio više na prodaji kuće nego na ulozi na filmu: Trebalo mu je četiri meseca da nađe kupca

 ≫ 

Glumac je kuću pazario pre tri decenije za 1,7 miliona dolara, a prodao ju je za čak 30 puta veću cenu

Komentari