Da li karantin zaista određuje visinu plate? Proveravali smo šta radnici mogu da očekuju

Poslodavcima se ostavlja mogućnost da sami utvrde iznos zarade, ali taj iznos može biti veći nego što je odredio zakon

Komentari