Visa anketa: 20 odsto ispitanika u Srbiji ne razmišlja o sigurnosti prilikom izbora načina plaćanja

Kompanija Visa, svetski lider u digitalnim plaćanjima, sprovela je anketu među korisnicima društvenih mreža u zemljama regiona, kako bi ispitala nivo njihove informisanosti o sigurnosnim preporukama pri plaćanju. Rezultati pokazuju da skoro 60 odsto ispitanika daje prednost sigurnosti i zaštiti podataka nego brzini kojom može obaviti transakcije. Međutim, polovina njih nije dovoljno upoznata sa postojećim mehanizmima zaštite. Štaviše, svaki treći ispitanik nije uspeo da tačno odgovori na pitanja u vezi sa sigurnošću plaćanja putem interneta

Komentari