Mask predlaže ulaganje u fizičke stvari kad je inflacija visoka: Da li je licemer?

Mask kaže da je dobro posedovati fizičke stvari u vjeme inflacije, a sam je rasprodao svoje

Komentari