Kako da pripremite njivu za najbolju žetvu (VIDEO)

Hemijska analiza zemljišta predstavlja jednu od najvažnijih agrotehničkih mera, koja je važan preduslov za kavlitetan prinos

Komentari