≫ 

Monika Beluči sa Cera: Digli ruke od njiva i pokrenuli biznis koji je postao isplativ u Srbiji

 ≫ 

Sa buketom "Monike Beluči" u rukama Milan  ponosno ističe da se ova sorta ekskluzivno uzgaja samo u njegovom rasadniku

Komentari