Da li postoje opšta pravila prilikom slaganja vina i hrane?

Poznavaoci vina kažu – jasnih pravila nema, ali postoje određene sugestije koje vam mogu pomoći u odabiru

Komentari