Šta je "Grow up" i kako će vam olakšati vođenje gazdinstva? Počela i registracija u eRPG

Cilj projekta je da afirmiše poljoprivredu i prehrambenu industriju, kao jedan od ključnih stubova ekonomskog napretka zemlje

Komentari