Porez na prihod od intelektualne svojine u Srbiji samo 3%, stranci prave patente

Ekonomije su nam uglavnom bile zasnovane na proizvodnji, što treba da nastavimo, ali sve više treba da prelazimo na to da ovde stvaramo intelektualnu svojinu

Komentari

Google preporuke