Mali obražložio zakone o investicionim fondovima: Više igrača, veća sigurnost

Mali je naveo da se omogućava pristup dodatnim izvorima finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća i dodao da su zakoni važni za ispunjavanje obaveza u okviru Pregovaračkog poglavlja 9

Komentari