U toku pripreme lokalnih budžeta – i građani da se pitaju

Zakon nameće obavezu lokalnim samoupravama da uključe građane u odlučivanje, međutim, važnije od toga je da sami građani predlože ideje i projekte u svojim lokalnim sredinama

Komentari