Rusija ima američkog duga 25 manje od malog Luksemburga. Zašto?

Rusija se udaljava od kupovine američkog duga

Komentari