Menadžment Galenike danas odbio sve zahteve radnika, ali ih jedno pismo nateralo da se predomisle

Sindikati će insistirati na povećanju zarada, koja bi se primenjivala od početka naredne godine, kako to propisuje i Kolektivni ugovor Galenike ad

Komentari