16 mogućih mera za oporavak privrede

Podrška privatnom sektoru u iznosu dve plate po zaposlenom. Subvencije za zakup lokala, oslobađanje PDV, smanjenje poreza, odlaganje plaćanja komunalnih troškova...

Komentari