Na šta se tačno odnose poreske olakšice koje će dobiti preduzeća, i da li za to imamo u rezervi?

"Ukupni efekat, iznosi oko 167 miljardi dinara, što je skoro ekvivalent onome što se na kraju februara zateklo na računu države, odnosno tolike su bile unutrašnje rezerve države"

Komentari