≫ 

Privredi krediti za likvidnost u dinarima, ovo su uslovi koje će morati da ispune

 ≫ 

Šta će se uzimati u obzir?

Komentari