Posle zatvaranja fabrika i preusmerenja proizvodnje, Ford emitovao dug od 8 milijardi dolara

Tražnja investitora za Fordovim paketom od tri serije dužničkih hartija dostigla je oko 40 milijardi dolara

Komentari