NIS: Dalji razvoj uprkos krizi

NIS je u uslovima pada cena nafte i drastično smanjene potražnje za naftnim derivatima usled epidemije COVID-19, očuvao zarade zaposlenih i, oslonivši se na sopstvene resurse, ostvario uštede koje omogućavaju kontinuitet poslovanja

Komentari