Dividende padaju za 500 milijardi dolara: Nema oporavka do 2022. godine?

Prošle godine isplaćeno je 1,43 biliona dolara na globalnom nivou

Komentari