Italija otvara granice 3. juna: Izidžet i Rajaner koriste tu priliku

Veliki broj Britanaca spreman da u julu poseti ovu zemlju, zatim Španiju i Portugal

Komentari