Referentna kamatna stopa zadržana na nivou 1,25%

Bržem oporavku domaće privrede, smatra centralna banka, trebalo bi da doprinesu i stimulativne mere NBS

Komentari