Maske su potpuno porazile karmine - nekadašnje antikrizno oružje. Da li je to šansa za maskare?

S obzirom na to da zaštitna maska prekriva nos i usta, a nosimo je dobar deo dana, jasno je zašto su žene odustale od kupovine karmina. S druge strane, sada imaju priliku da istaknu oči

Komentari