≫ 

Najvredniji turski brend kraći za 300 miliona dolara

 ≫ 

"Turkish Airlines" je potpuno obustavio letove u aprilu i maju, a počeo je da ih obnavlja postepeno u junu

Komentari