≫ 

Srbija imala značajno manji pad BDP-a nego zemlje Balkana i Istočne i Centralne Evrope

 ≫ 

Posmatrano po delatnostima najznačajnije učešće u formiranju prošlogodišnjeg BDP-a imali su sektor prerađivačke industrije

Komentari