10 firmi u Srbiji za koje je država namenila subvencije za sledeću godinu

U predloženom budžetu ne navode se konkretni iznosi subvencija za svako privatno preduzeće kome su ta sredstva namenjena

Komentari