Milioni će menjati zanimanja u 2021: Ovi radnici su "na udaru" i kada prođe pandemija

Interakcija s klijentima na licu mesta je najugroženiji vid posla tokom pandemije

Komentari