≫ 

Šta kada firme imaju samo po jednog zaposlenog? One su kičma privrede u ovom evropskom gradu

 ≫ 

U Beču ima oko 65.000 preduzeća sa jednim zaposlenim, i specijalno za njih, grad je razvio poseban vid pomoći vredan 10 miliona evra

Komentari