Devizne rezerve u maju 14,18 mlrd evra, veće za 184 miliona

Na povećanje deviznih rezervi u maju dodatno je uticao pozitivan efekat tržišnih faktora

Komentari