Postignut dogovor o odšteti zbog blokade Sueckog kanala

Advokat Suecskog kanala Haled Abu Bakr izjavio je na sudskom ročištu vezanom za zadržavanje broda da su vlasnici broda izneli novu ponudu

Komentari