Vreme novih prilika: Još povoljniji dinarski gotovinski krediti za refinansiranje UniCredit Banke

Niža mesečna rata i fiksna kamatna stopa donose predvidljivost troška

Komentari

  • Jedina..

    21. jul 2021 | 20:41

    pametna odluka je da izbegnete refinansiranje, pogledajte plan otplate i koliki je udeo kamate u rati na početku otplate... veći je nego otplata glavnice... i zbog toga banke uvek žele da stalno (svakih godinu - dve) refinansirate kredit, i da ga nikada ne otplatite, naravno uvećavajući ga svaki put kad vas navedu na refinansiranje.