Matić: Podižemo nivo zaštite potrošača, u skladu sa propisima EU

Predlog zakona, pre svega, ima za cilj da ponudi nova zakonska rešenja koja će omogućiti potrošacima da svoja prava ostvaruju efikasnije uz što manje troskova

Komentari