Tri milijarde dinara za mala i srednja preduzeća: Kako mogu da utroše kredit?

Sredstva se mogu koristiti za investicije u trajna obrtna sredstva, kao i u stalnu imovinu

Komentari