Kako zaposliti 400 sezonaca, a da im prava ne budu ugrožena?

Za 820.000 dana angažovanja sezonskih radnika državi plaćeni porezi i doprinosi od 250 miliona dinara

Komentari