≫ 

Do 2040. žele da budu klimatski neutralni: Do sada najveće novčano ulaganje u taj cilj

 ≫ 

Glavni austrijski grad investiraće 2,8 milijardi evra u mere za zaštitu klime u narednom periodu

Komentari