Prijave kompanija za dualno obrazovanje do 15. decembra

Na raspolaganju smo i za individualne sastanke sa ciljem što preciznijeg i kvalitetnijeg informisanja privrednika o prednostima i zadacima u realizaciji dualnog obrazovanja, poručila je ona

Komentari