NIS i ICT Hub pokrenuli platformu za inovacije "TechEngine"

Kompanija NIS, u saradnji sa ICT Hub-om, pokrenula je platformu za inovacije i saradnju "TechEngine" sa ciljem okupljanja i podrške domaćoj IT zajednici, pružajući mogućnosti za razvoj i napredak, razmenu znanja, rešavanje izazova, generisanje ideja i upotrebu savremenih tehnologija

Komentari