How to: Platforma znanja

Vođena idejom kako mladi ljudi imaju potrebu za usvajanjem novih veština, napretkom u poslu i stvaranjem vlastitog biznisa, Marijana Marinković je, zajedno sa svojim kolegama iz Privrednog foruma mladih i kompanije Quantox Technology, pokrenula stratap projekat "How to", digitalnu platfromu koja sadrži korisne lekcije za moderno tržite rada

Komentari