Operator je dužan da korisniku omogući zadržavanje broja telefona prilikom prenosa

Pretplatnik prenos broja može zahtevati pisano ili u elektronskoj formi

Komentari