Gorivo, hrana i metali u najvećem riziku: Već usijano tržište se dodatno pregreva

Britanija ide ka recesiji u drugoj polovini godine, ako cene energije ostanu na sadašnjem nivou

Komentari