≫ 

Šta je zaključeno na kraju druge revizije aranžmana sa MMF-om?

 ≫ 

Najvažnije su reforme preduzeća iz energetskog sektora, konstatovano je na današnjem sastanku

Komentari