Postignut dogovor: Gugl će medijiskim kućama u EU plaćati za sadržaj

Novi alat će izdavačima ponuditi prošireni ugovor o pregledu vesti, koji će kompaniji iz SAD omogućiti prikaz isečaka i najava vesti uz plaćanje naknada

Komentari