Robne rezerve pekarima ponudile brašno po 33 dinara

Kao kriterijumi koji će odlučivati o količinama koje će pekari moći da kupe navodi se da moraju biti registrovani za tu delatnost

Komentari