Američke privredne komore regiona udruženo ka boljem poslovnom okruženju

Američke privredne komore pozivaju lidere iz regiona da ubrzaju reforme i ojačaju saradnju radi usaglašavanja ekonomija ove regije sa propisima EU

Komentari