≫ 

Postavili 2000 solarnih panela u celoj kompaniji

 ≫ 

Cilj je povećanje energetske efikasnosti za 80% u odnosu na 2019. godinu.

Komentari