≫ 

Koliko nam je porastao BDP ove godine i da li svetske cene konačno idu naniže?

 ≫ 

Jedan od ključnih rizika po našu ekonomiju je fiskalni deficit koji bi mogao da se poveća

Komentari