Moskva će dozvoliti Minsku odlaganje otplate duga na 10 godina?

Belorusija je početkom godine zatražila od Rusije da restrukturira i refinansira dužničke obaveze Minska za 2022. godinu

Komentari