"Preduzetnica mora biti zdrava": Pokrenuta kampanja za izmenu Zakona o zdravstvenom osiguranju

Preduzetnica, koje imaju između 18 i 40 godina, ima oko 40.000, dok je broj onih koje koriste pravo da izostaju sa posla nakon porođaja oko 5.000

Komentari