Nemački div opet leti visoko: Bez obzira na pomoć države, odbornicima slede milionski bonusi

Deo predstavnika zaposlenih glasao je protiv isplate

Komentari