Osnovana prva regionalna berza struje: Udružili se operatori iz Srbije, Slovenije i EPEX SPOT

ADEX je nastao korporativnim spajanjem BSP Southpool-a i SEEPEX-a, sa poslovnim sedištem u Ljubljani

Komentari