Nekome je Ibica "druga kuća", nekome samo san: Jaz između bogatih i srednje klase stagnira od 2000.

Glavni grad Španije je pre 23 godine bio najbogatija zajednica sa 21.380 evra po stanovniku

Komentari